Dzisiaj jest 30 Maja 2020, Sobota, imieniny obchodzą:

Działamy odpowiedzialnie

Dodano: 15 października 2019

Do 16 października promowane będą odpowiedzialne postawy konsumenckie w obszarze „Zdrowie”. To kolejna odsłona kampanii edukacyjnej realizowanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

 

 

Źródło: www.centrumprasowe.pap.pl

„W trosce o środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo każdego z nas kontynuujemy pięciotygodniową kampanię promującą "odpowiedzialną konsumpcję". Zestaw wskazówek i propozycji działań, jakie może podjąć każdy z nas na co dzień jest pomocą do wprowadzenia zmiany. Zrównoważony rozwój to droga, którą musi uświadomić sobie każdy z nas. Każdy z nas ma realny wpływ na rozwój” – mówi Jerzy Kwieciński, Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Tematyce zdrowotnej w kontekście odpowiedzialnej konsumpcji poświęcona została druga z pięciu broszur, przygotowanych przez Grupę Roboczą ds. Konsumenckich przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, któremu przewodniczy Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Współautorami opracowań są organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje publiczne, firmy oraz uczelnie. Prace koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Broszura „Zdrowie” z cyklu „Odpowiedzialny konsument” zwraca uwagę na to, że zdrowie i ekosystem, w którym żyjemy, są od siebie zależne. Pokazuje, w jaki sposób zanieczyszczenie środowiska oraz zmiany klimatu przekładają się na konkretne ryzyka i schorzenia. Świadomość zagrożeń, a jednocześnie znajomość sposobów zaradczych najczęściej motywują do działania, które może być kluczem do sukcesu, a w tym przypadku kluczem do zdrowia. Broszura uświadamia skalę współczesnych problemów zdrowotnych, ale wskazuje również, że nadal wiele leży w nas.

Odpowiedzialny konsument nie tylko wie, co może zrobić dla swojego zdrowia, ale także, jako nabywca produktów farmaceutycznych, wie jak nie zanieczyszczać środowiska groźnymi odpadami medycznymi. Rozumiejąc wpływ środowiska na zdrowie własne i innych ludzi, z jeszcze większą troską odnosi się do otaczającej przyrody, ograniczając negatywny wpływ. Postawy promowane w materiale zachęcają do zmiany stylu życia na taki, który jednocześnie służy zdrowiu i środowisku naturalnemu.

Treści zawarte w broszurze Odpowiedzialny konsument „Zdrowie” odpowiadają na zainteresowania Polaków, którzy w badaniu ankietowym, spośród 17 celów zrównoważonego rozwoju (ang. SDGs), wskazali na cel 3. „Dobre zdrowie i jakość życia” jako najważniejszy na drodze do zrównoważonego rozwoju.

kom/ nmk/ wus/Czytaj również