Dzisiaj jest 22 Października 2019, Wtorek, imieniny obchodzą:

Żeglarstwo bez barier w Giżycku

Dodano: 21 czerwca 2019

W dniach od 24 do 27 czerwca w Giżycku rozegrane zostaną XXV Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością. Organizatorem wydarzenia jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa.

 

 

REGULAMIN  REGAT

1.Regaty zostaną rozegrane w dniach 24 – 27 czerwca 2019 r. w Giżycku na jeziorze Kisajno.

2.Biuro regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko

3.Port regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko

4.Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.

5.Nie ma wpisowego do regat. Regaty zostaną rozegrane na jachtach kabinowych dostarczonych przez organizatora regat.

6.Przewiduje się rozegranie 7 - 15 wyścigów. W przypadku rozegrania do 6 wyścigów najgorszy wynik zostanie odrzucony. W przypadku rozegrania 7 lub więcej wyścigów zostaną odrzucone dwa najgorsze wyniki.

7.Regaty zostaną uznane przy rozegraniu trzech wyścigów.

8.W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

9.Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie do dnia 1 czerwca 2019 r. wyłącznie na drukach organizatora. UWAGA ! Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenia o niepełnosprawności. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione.

10.Zawodnicy otrzymują bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na terenie MCŻiTW.

11.Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.

12.Dnia 24 czerwca 2019 r. przyjazd załóg, dzień treningowy.

13.Otwarcie regat nastąpi 25 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00 w Porcie MCŻiTW w Giżycku.

14.Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 25 czerwca 2019 r. godzina 12.00.

15.Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.

16.Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych.

17.Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urządzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu oraz musi posiadać minimum patent żeglarza jachtowego.

18.Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

19.Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikająca z udziału w regatach.

20.Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazanie głosu i wizerunku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

21.Nagrody: medale za I, II, III miejsce, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

22.Informacji udziela Katarzyna Sztachelska Wiceprezes MSŻ tel. (87) 4285898, e-mail: msz@msz.org.Czytaj również