Dzisiaj jest 21 Lipca 2024, Niedziela, imieniny obchodzą:
Logo Niewidzialni.eu (powrót na stronę główną)

Audyt na uczelniach medycznych

Dodano: 04 czerwca 2024

Do 13 czerwca zakończy się audyt na 12 uczelniach, które kształcą na nowo utworzonych kierunkach lekarskich lub planują ich uruchomienie mimo wcześniejszej negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej – zapowiedział przewodniczący PKA, prof. Janusz Uriasz.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pl 

Na posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia poinformowali o wstępnych wynikach audytu nowych kierunków medycznych, funkcjonujących od roku akademickiego 2023/2024.

Prof. Uriasz zapowiedział, że ocena tych kierunków zakończy się 13 czerwca, później wnioski z audytu trafią do MNiSW oraz MZ.

Marcin Czaja, dyrektor Departamentu Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw Studenckich w MNiSW przypomniał, że w latach 2022-2023 ówczesny szef resortu, Przemysław Czarnek, wydał pozwolenie na prowadzenie kierunku lekarskiego w 19 miejscach (17 uczelniach i 2 filiach uczelni medycznych). 12 z nich uzyskało pozwolenie ministra mimo negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W bieżącym roku akademickim – po uzyskaniu pozwolenia ministra pomimo negatywnej opinii PKA – po raz pierwszy kształcenie na studiach lekarskich rozpoczęło 9 uczelni. Trzy kolejne planują uruchomienie kierunków lekarskich w następnych latach.

„Ministerstwo przeprowadziło (…) weryfikację (nowych kierunków medycznych – przyp. PAP) na poziomie deklaratywnym ze strony uczelni. Zapytaliśmy uczelnie, (…) o to, w jaki sposób od momentu uzyskania pozwolenia przygotowały się do rozpoczęcia tego kształcenia, w jaki sposób zrealizowały zalecenia czy to ministra zdrowia, czy PKA” – opowiadał przedstawiciel MNiSW.

Dodał, że materiał z weryfikacji w lutym trafił do Polskiej Komisji Edukacyjnej wraz z wnioskiem ministra nauki Dariusza Wieczorka o kontrolę nowo utworzonych i planowanych kierunków medycznych. Minister zwrócił się do PKA, by ocena nie opierała się wyłącznie na dokumentach, ale „została dokonana w miarę możliwości na miejscu, w siedzibach tych uczelni”.

Prof. Janusz Uriasz przedstawił na posiedzeniu podkomisji wstępne spostrzeżenia z trwającego wciąż audytu. Zaznaczył, że główne zastrzeżenia PKA dotyczyły „istotnych braków infrastruktury” na uczelniach (m.in. dostępności do prosektoriów) oraz zasobów kadrowych, czyli wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Uwagi PKA były również związane z jakością kształcenia.

„Bardzo nas zaniepokoiło wykorzystanie infrastruktury do prowadzenia kierunku, która znajduje się kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilometrów od siedziby uczelni, w której ten kierunek miałby być prowadzony” – przyznał prof. Uriasz.

Podkreślił, że uczelnie „podejmują bardzo dużo wysiłku w kierunku usunięcia uchybień”, które wypunktowała komisja. „Widać, że (…) wykonują dobrą pracę. Na ile ona będzie wystarczająca, to zobaczymy” – podkreślił prof. Uriasz.

Mariusz Klencki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia powiedział: „Z naszego punktu widzenia problem kadrowy będzie (…) najtrudniejszy do rozwiązania na tych nowych kierunkach. (…) Mamy poczucie, że nawet kierunki lekarskie, które funkcjonują już od dawien dawna, mają narastający problem z kadrami. Z tym problemem będziemy się borykać stale przez najbliższe lata i nie tylko na tych nowych kierunkach, ale ich otwarcie ten problem spotęguje” – ocenił.

Dyrektor Marcin Czaja wyjaśnił, że gdyby któraś z kontrolowanych uczelni uzyskała negatywną ocenę PKA, minister nauki może wszcząć postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia na utworzenie takich studiów.

Przedstawiciel MNiSW zapowiedział, że w wakacje – w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich – będą trwały prace nad nowymi standardami kształcenia na kierunkach lekarskich. Po wakacjach resort nauki planuje skierowanie projektu do konsultacji społecznych i dalszego procedowana. (PAP)

Anna Bugajska

abu/ agt/Czytaj również