Dzisiaj jest 7 Października 2022, Piątek, imieniny obchodzą:
Logo Niewidzialni.eu (powrót na stronę główną)

Głusi w przestrzeni publicznej 2

Dodano: 12 stycznia 2016

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie uczestniczy w projekcie Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych, Urzędu Miasta Szczecin oraz Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego pn. „Głusi w przestrzeni publicznej 2”. Program ma na celu zwiększenie świadomości obywatelskiej osób z wadą słuchu i budowanie dla głuchych przyjaznej przestrzeni publicznej.

 

Źródło: www.szczecin.pl

Projekt rozpoczął się w połowie 2015 roku i jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Druga jego część jest kontynuacją wcześniejszych działań Oddziału Zachodniopomorskiego PZG i szczecińskiego magistratu. W ramach projektu pn. „Głusi w przestrzeni publicznej I” zostały opracowane do potrzeb osób z wadą słuchu 32 najczęściej stosowane procedury administracyjne, które są dostępne na stronach internetowych partnerów (uproszczone teksty procedur i filmy prezentujące te procedury przez migających urzędników UM Szczecin).

W drugiej edycji projektu kontynuowane będą działania mające na celu poszerzanie głuchym dostępu do informacji publicznej oraz wyposażenie pracowników wybranych służb publicznych i partnerów projektu w informacje dotyczące specyfiki komunikowania się osób niesłyszących i niedosłyszących. Projekt zakłada między innymi przygotowanie oraz zamieszczenie w Internecie instrukcji w formie elektronicznej i filmowej dla osób z wadą słuchu, pokazujących jak efektywnie załatwić „swoją sprawę” m.in. w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. Ponadto uproszczone zostaną najczęściej stosowane procedury administracyjne (wynajęcie lokalu komunalnego, wynajęcie lokalu z zasobu Gminy Miasto Szczecin po zgonie najemcy lub po uregulowaniu zaległości w opłatach z tytułu używania lokalu, uzyskanie obniżki czynszu, zamiana mieszkania na wniosek najemcy itp.). Z procedur korzystać będą nie tylko głusi ale i osoby słyszące, ponieważ uproszczony język procedur pomaga mieszkańcom w radzeniu sobie z załatwianiem wielu urzędowych spraw.

Prócz tego pracownicy ZBiLK zostaną przeszkoleni z zakresu specyfiki komunikowania się niesłyszących, a także przeprowadzą prelekcje poświęcone zadaniom realizowanym przez jednostkę. Przygotowany zostanie również internetowy przewodnik po ZBiLK. Korzystając z przewodnika, osoby z wadą słuchu będą mogły odnaleźć dział i pokój właściwe do załatwienia konkretnej sprawy.

Co zmieni się w ZBiLK po zakończeniu realizacji projektu?

Realizacja wszystkich działań w projekcie potrwa do końca 2016 roku i przyczyni się do zwiększenia samodzielności osób z wadą słuchu. Pracownicy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie będą lepiej przygotowani do rozmowy z osobami z wadą słuchu, dzięki czemu będą mogli lepiej wykonywać swoją pracę na rzecz niesłyszącego klienta.Czytaj również