Dzisiaj jest 21 Maja 2022, Sobota, imieniny obchodzą:
Logo Niewidzialni.eu (powrót na stronę główną)

Wielkopolanie korzystają z rehabilitacji

Dodano: 17 stycznia 2022

W Wielkopolsce stacjonarna rehabilitacja pocovidowa prowadzona jest w 20 miejscach, a pomoc ambulatoryjna udzielana jest w 101 miejscach – poinformował Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu. Do końca ub. roku z rehabilitacji stacjonarnej po COVID-19 skorzystało 900 osób.

 

Źródło: www.infopakiety.pap.pl 

Rehabilitacja pocovidowa skierowana jest do pacjentów, u których po przechorowaniu COVID-19 utrzymują się niepokojące objawy - takie jak duszności, uporczywy kaszel, zaburzenia neurologiczne czy nadmierne osłabienie. W powrocie do sprawności mają im pomóc zabiegi udzielane zarówno podczas leczenia stacjonarnego, jak i w czasie wizyt ambulatoryjnych i domowych. Wielkopolskie placówki od maja ub. roku realizują program kompleksowej rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu podał, że zgodnie z zawartymi przez WOW NFZ umowami, w całym regionie z pocovidowej rehabilitacji stacjonarnej można skorzystać w 20 miejscach prowadzonych przez 16 podmiotów leczniczych.

„Od maja do końca 2021 roku największą liczbę pacjentów wymagających tego rodzaju wsparcia przyjęli specjaliści w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. Ponad połowa wszystkich świadczeń udzielona w ramach stacjonarnej rehabilitacji pocovidowej miała miejsce właśnie w tym podmiocie. Skorzystało z nich 512 pacjentów, na których rehabilitację wielkopolski oddział NFZ przekazał ponad dwa miliony złotych” – poinformował NFZ.

Wskazał też, że ponad 15 proc. pacjentów korzystających z rehabilitacji stacjonarnej leczonych było w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, a na trzecim miejscu pod względem liczby pacjentów leczonych po przejściu COVID-19 znalazł się Szpital Wojewódzki w Poznaniu. Kolejne placówki to „Ars Medical” – w Pile i Centrum Rehabilitacji w Górznie.

„W sumie, z rehabilitacji stacjonarnej w Wielkopolsce skorzystało 900 pacjentów. Za wszystkie świadczenia WOW NFZ przekazał placówkom ponad 4 mln zł. Najwięcej placówek (7), które zadeklarowały udział w programie stacjonarnej rehabilitacji pocovidowej, mieści się w subregionie poznańskim, cztery podmioty przyjmują pacjentów w subregionie leszczyńskim, a dwa w pilskim. W subregionie kaliskim również cztery placówki wykazały gotowość prowadzenia rehabilitacji dla osób po przechorowaniu COVID-19, ale trzy z nich nie wykazały w rozliczeniu ani jednego pacjenta, a czwarty zadeklarował, że przyjął tylko jednego ozdrowieńca. Żaden realizator nie zgłosił się w subregionie konińskim” – podał NFZ.

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz zaznaczyła, że liczy na to, że „placówki, które oferują pacjentom rehabilitację pocovidową rozwiną swoją działalność oraz dołączą do nich kolejne podmioty i przy kolejnej analizie tego rodzaju świadczeń będziemy mogli zaobserwować poprawę – zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym” – wskazała.

Według danych NFZ, w warunkach ambulatoryjnych rehabilitacja pocovidowa realizowana jest w Wielkopolsce przez 94 podmioty lecznicze, które udostępniają pacjentom 101 miejsc udzielania świadczeń. Z tej formy rehabilitacji – jak podano – skorzystało 428 ozdrowieńców, a wielkopolski NFZ przekazał na ich rehabilitację prawie 360 tys. złotych.

„Liczba pacjentów przyjętych przez poszczególne podmioty jest bardzo zróżnicowana. Najwięcej świadczeń (1102) udzielił fizjoterapeuta Bartosz Żołnowski z Okonka, który pomagał w powrocie do sprawności 19 pacjentom. Największą liczbę pacjentów natomiast, wykazał podmiot NSZOZ Chiron z Konina, w którym pomoc znalazło 49 pacjentów po przebytej chorobie COVID-19” – podano.

NFZ przypomniał, że pacjenci, którzy nie są w stanie sami dotrzeć do placówki realizującej rehabilitację ambulatoryjną, mogą skorzystać z leczenia w warunkach domowych. Na tę formę zdecydowało się 37 ozdrowieńców, z których 18 to pacjenci Salve-Med w Kaczorach. Rehabilitacja pocovidowa w warunkach domowych realizowana jest w Wielkopolsce przez 6 podmiotów.

NFZ podkreśliło, że w warunkach stacjonarnych pacjenci powracający do sprawności po przebytej chorobie COVID-19 mogą liczyć na kompleksowy program rehabilitacyjny, który, w zależności od potrzeb i stanu chorego, może być realizowany w okresie od 2 do 6 tygodni. W tym czasie pacjenci korzystają z różnorodnych form wsparcia i zabiegów, m. in. kinezyterapii ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych czy ćwiczeń efektywnego kaszlu, masaży leczniczych według indywidualnych wskazań, hydroterapii, fizykoterapii, treningów relaksacyjnych, a także opieki dietetyka. Ponadto każda placówka uczestnicząca w programie zapewnia pacjentom badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne, które są niezbędne do uzyskania najlepszych rezultatów programu leczenia.

Rehabilitacja ambulatoryjna i domowa podzielona jest na etapy: wizyta wstępna, wizyty terapeutyczne oraz wizyta końcowa. Po wizycie wstępnej, fizjoterapeuta ustala z każdym pacjentem kalendarz indywidualnych wizyt terapeutycznych. Program zakłada trzy takie wizyty w każdym tygodniu rehabilitacji. Jednak, gdy stan zdrowia będzie tego wymagał, pacjent może liczyć na dodatkową wizytę w trakcie programu. (PAP)

Autor: Anna Jowsa

ajw/ mir/Czytaj również