Dzisiaj jest 7 Kwietnia 2020, Wtorek, imieniny obchodzą:

Wyjątkowe talenty w Polskim Radiu!

Dodano: 03 listopada 2017

Trwają przygotowania do IV edycji Festiwalu Ogólnopolskiego Konkursu Uzdolnionych Ludzi Artystycznie Różnorako (O.K.U.L.A.R.). W wydarzeniu mogą wziąć udział dzieci i młodzież słabowidzące i niewidome. Koncert finałowy odbędzie się w dniach od 1 do 2 grudnia 2017 roku w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej, w Radiowej Trójce.

 

Organizatorem festiwalu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 8 dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie. Celem wydarzenia jest promowanie zainteresowań, pasji i talentów, oraz inicjowanie twórczych kontaktów. Festiwal skierowany jest do uczniów niewidomych i słabowidzących w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole i klasy I – IV szkoły podstawowej; klasy V – VII szkoły podstawowej i gimnazjalne; szkoły ponadpodstawowe.

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest: przesłanie prac konkursowych, wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach, wraz z formularzami zgłoszeniowymi w formie papierowej i elektronicznej na adres organizatora do 10 listopada 2017 roku. (decyduje data stempla pocztowego). Każdy ośrodek może zgłosić dwie wybrane prezentacje sceniczne (śpiew, deklamację, taniec, grę na instrumentach, skecz itp.) w każdej kategorii wiekowej (po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji wewnątrzszkolnych.

Warunkiem uczestnictwa, w kategorii scenicznej jest udział w przesłuchaniach wstępnych w dniach od 17 do 18 listopada w SOSW nr 8 (ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa) i zakwalifikowanie się do koncertów finałowych.

W pozostałych kategoriach można zgłosić dowolna liczbę uczestników. Zwycięzców we wszystkich kategoriach wyłoni jury. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas finału Festiwalu.

Więcej informacji na temat wydarzenia – Tutaj.Czytaj również