Dzisiaj jest 12 Czerwca 2024, Środa, imieniny obchodzą:
Logo Niewidzialni.eu (powrót na stronę główną)

Zmiany w leczeniu onkologicznym

Dodano: 12 stycznia 2015

Kompleksowe i bardziej skuteczne leczenie pacjentów onkologicznych oraz lepsze wykorzystanie środków na nie przeznaczonych ma zapewnić wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają również skrócić kolejki osób oczekujących na świadczenia specjalistyczne, zmienić sposób zarządzania procesem zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawić funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Źródło: www.sejm.gov.pl

Nowelizacja przewiduje systemowe zmiany dotyczące zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii, obejmujące m.in. stworzenie odrębnej listy pacjentów onkologicznych. Dzięki temu pacjent uzyska kompleksową opiekę na każdym etapie choroby nowotworowej, np. zapewnienie określonych terminów na wykonanie diagnostyki onkologicznej.

W ustawie zapisano też m.in. wprowadzenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Dzięki karcie wszystkie informacje o przebiegu leczenia będą dostępne w jednym miejscu, a wgląd do nich będą mieli wszyscy lekarze zaangażowani w proces diagnostyki i leczenia. W myśl nowelizacji nastąpi przesunięcie ciężaru opieki zdrowotnej z lekarzy specjalistów i hospitalizacji na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Diagnostyka onkologiczna będzie odbywać się w obrębie jednego podmiotu leczniczego.
Ponadto ustawa ma poprawić dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez zmiany zasad prowadzenia list oczekujących i zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Listy będą prowadzone w postaci elektronicznej i monitorowane przez NFZ. Nowelizacja umożliwia też wypisanie recepty przez lekarza bez konieczności osobistego badania pacjenta.

Nowelizacja wydłuża także okres, na jaki są zawierane umowy z NFZ - co najmniej do 5 lat w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i 10 lat w przypadku leczenia szpitalnego. Ponadto, ustawa wprowadza zmiany dotyczące powoływania i odwoływania prezesa NFZ, dyrektorów oddziałów wojewódzkich oraz rad oddziałów wojewódzkich NFZ. W Radzie NFZ znajdzie się przedstawiciel organizacji pacjentów.

Sejm VII kadencji uchwalił nowe przepisy 22 lipca 2014 r., a prezydent podpisał je 12 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2015 r., oprócz części przepisów, które mają obowiązywać np. od 1 stycznia 2016 r.Czytaj również