Dzisiaj jest 30 Maja 2024, Czwartek, imieniny obchodzą:
Logo Niewidzialni.eu (powrót na stronę główną)

PRAWO RSS

Nowa ustawa o świadczeniach i NFZ

11 stycznia 2017
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiana ustawy o emeryturach i rentach

09 stycznia 2017
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w dwóch obszarach – ustalania wysokości najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych oraz waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w roku 2017.

Zmiany w prawie farmaceutycznym

28 października 2015
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Nowe karty parkingowe

25 czerwca 2015
Osoby niepełnosprawne korzystające z kart parkingowych uprawniających do parkowania na kopertach, muszą wymienić je do 30 czerwca 2015 r.

Zmiany w leczeniu onkologicznym

12 stycznia 2015
Kompleksowe i bardziej skuteczne leczenie pacjentów onkologicznych oraz lepsze wykorzystanie środków na nie przeznaczonych ma zapewnić wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają również skrócić kolejki osób oczekujących na świadczenia specjalistyczne, zmienić sposób zarządzania procesem zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawić funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zmiany w ustawie o zatrudnianiu ON

10 stycznia 2015
1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia unijnego nr 651/2014 z 1 lipca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Dzięki temu pracodawcom zatrudniającym lub planującym zatrudnienie osób niepełnosprawnych, nadal bez przeszkód będzie mogła być udzielana pomoc publiczna.

Nowa ustawa o zatrudnianiu ON

27 grudnia 2014
Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.