Dzisiaj jest 12 Czerwca 2024, Środa, imieniny obchodzą:
Logo Niewidzialni.eu (powrót na stronę główną)

Niepełnosprawni szansą dla pracodawców

Dodano: 06 czerwca 2017

Rusza wielkopolska kampania informacyjna: Osoby niepełnosprawne – szansą dla pracodawców publicznych i prywatnych w Wielkopolsce. Kampania ma na celu promocję zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym trzech programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mających na celu wsparcie utworzenia 5000 nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych do 2020 roku.

 

Jednym z problemów rynku pracy jest nieodpowiednie wykorzystanie zasobów, szczególnie wśród grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i bezrobocie długoterminowe, w tym osób niepełnosprawnych. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych to zaledwie 26,5%, gdy średnia unijna wynosi 45%. Zatrudnienie w służbie cywilnej i administracji samorządowej nie przekracza 5%. Z tytułu nieosiągania wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6%) instytucje publiczne w ubiegłym roku wpłaciły na PFRON ponad 128 mln zł.

Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Barier należy szukać zarówno po stronie administracji, jak i samych osób niepełnosprawnych – mówi Anna Skupień dyrektor oddziału wielkopolskiego PFRON - Można wśród nich wymienić: brak odpowiednich kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego po stronie osób niepełnosprawnych, ale także wysoką konkurencję, nadal jeszcze bariery architektoniczne oraz społeczne, w a więc uprzedzenia i sposób postrzegania osób niepełnosprawnych. PFRON chce to zmienić i ma na to sposób. Będą to trzy nowe pilotażowe programy: ABSOLWENT, PRACA-INTEGRACJA, STABILNE ZATRUDNIENIE.

Programy stanowić będą uzupełnienie dotychczasowej pomocy zapewnianej przez Fundusz dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy takiej jak: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, obniżenie miesięcznych wpłat na Fundusz do uzyskania zwolnienia z wpłat włącznie czy zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy, kosztów wyposażenia stanowiska pracy i zwrot szkolenia pracownika niepełnosprawnego.

Wsparcie zaproponowane w nowych programach jest bardzo szerokie i obejmuje m.in. wyposażenie stanowiska, adaptację pomieszczeń, zakup sprzętu, dowóz, czy szkolenie. Podobnie jeśli chodzi o  pracodawców z otwartego rynku pracy – mówi Anna Skupień -  Dofinansowaniem objęte zostaną koszty rekrutacji, zniwelowania barier, czym wykorzystania innowacyjnych metod pracy.

Ale to nie wszystko. PFRON stawia również na szczególne wsparcie kwalifikacji osób z wyższym wykształceniem, które mają trudność z podjęciem zatrudnienia.

Częścią kampanii jest konferencja, która odbędzie się 21 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Rozpoczęcie konferencji poprzedzi konferencja prasowa, która rozpocznie się o godzinie 11.00.

W konferencji, oprócz ekspertów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, udział wezmą również przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społeczny oraz Państwowej Inspekcji Pracy, którzy przedstawią kwestie dotyczące dostosowania stanowisk pracy, a także obowiązującego orzecznictwa. Konferencja odbywa się pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego.Czytaj również