Dzisiaj jest 21 Lipca 2024, Niedziela, imieniny obchodzą:
Logo Niewidzialni.eu (powrót na stronę główną)

Zmiana ustawy o rehabilitacji

Dodano: 10 listopada 2016

1 listopada 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1336).

 

Zasadnicza część nowelizacji obejmuje przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiany wprowadzone w tej ustawie dotyczą trzech obszarów: 

– środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

– Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz umarzania odsetek i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odraczania terminu ich płatności.

Ustawa zmieniająca w zakresie zmian w Krajowej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych weszła w życie z dniem 1 listopada 2016 r.

Warto przypomnieć, iż przepisy dotyczące środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, rozkładania na raty spłat należności na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odraczania terminu ich płatności, a także wydłużenia terminu wejścia w życie regulacji odnoszących się do okresu ważności legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności weszły już w życie w dniu 25 września 2016 r.

Natomiast przepis dotyczący kwalifikacji, jakie powinien posiadać Przewodniczący Polskiej Rady Języka Migowego – wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2016 r.Czytaj również